Cách Thức Tham Gia

+ Để tham gia XÚC XẮC VÀNG, khách hàng cần đăng ký dịch vụ. Để đăng ký dịch vụ, khách hàng soạn DK gửi 977

+ Cước TB: 3.000đ/ngày. Miễn cước thuê bao ngày đầu tiên với khách hàng đăng ký mới lần đầu.

+ Khách hàng nhắn tin để gieo XÚC XẮC Số, soạn XX  gửi 977

+ Một ngày thuê bao được gieo xúc xắc tối đa 17 tin nhắn /ngày. Miễn phí 6 tin nhắn đầu tiên, từ tin nhắn thứ 7 trở đi cước phí 500 đ/tin nhắn

+ Mỗi lần gieo xúc xắc thuê bao nhận được kết quả gieo xúc xắc số là một số ngẫu nhiên từ 1 đến 6 

+ Kết quả gieo xúc xắc không hợp lệ là số ngẫu nhiên nhận được cộng với tổng các số của các lần gieo xúc xắc trước đó >15 và kết quả của lần gieo xúc xắc đó không được tính vào tổng của kết quả các lần gieo xúc xắc

Luật chơi và Phương thức tính điểm

-       Có 15 Ô người chơi phải đi (từ Ô 1 đến đúng Ô 15)

-       Mỗi lần gieo xúc xắc hệ thống sẽ trả về số ngẫu nhiên từ 1 đến 6 tương ứng với 6 mặt của con xúc xắc.

-       Số ngẫu nhiên nhận được của 1 lần gieo xúc xắc là số Ô tương ứng người chơi đi

Cách tính số Ô người chơi đi để đến đúng Ô 15:

Kết quả nhận được của một lần gieo xúc xắc  chính là số Ô một lần người chơi đi:

-       Nếu kết quả gieo xúc xắc nhận được là 1 nghĩa là người chơi đi 1 Ô

-       Nếu kết quả gieo xúc xắc nhận được là 2 nghĩa là người chơi đi 2 Ô

-       Nếu kết quả gieo xúc xắc nhận được là 3 nghĩa là người chơi đi 3 Ô

-       Nếu kết quả gieo xúc xắc nhận được là 4 nghĩa là người chơi đi 4 Ô

-       Nếu kết quả gieo xúc xắc nhận được là 5 nghĩa là người chơi đi 5 Ô

-       Nếu kết quả gieo xúc xắc nhận được là 6 nghĩa là người chơi đi 6 Ô

-       Nếu theo kết quả gieo xúc xắc mà người chơi sẽ đi chưa đến Ô 15 thì người chơi tiếp tục gieo xúc xắc để đi tiếp

-       Nếu theo kết quả gieo xúc xắc mà người chơi đi sẽ vượt quá Ô 15 thì người chơi bỏ lượt gieo xúc xắc đó tiếp tục gieo xúc xắc để đi tiếp (Số lần gieo xúc xắc tối đa là 17 lần)

Đạt điểm: Người chơi đạt điểm nếu gieo xúc xắc (tối đa 17 lần) người chơi về được đúng Ô 15, tuy nhiên số điểm đạt được phụ thuộc vào số lần mà người chơi phải gieo xúc xắc (xem chi tiết bảng tính điểm trong 1 lần chơi)

Không đạt điểm: (thua cuộc ngày hôm đó) là khi người chơi không về được đúng Ô 15

 

Bảng tính điểm trong 1 lần chơi

STT

Số lần gieo

Số điểm đạt được/ ngày

Ghi chú

1

3

15

Đúng 3 lần Người chơi gieo xúc xắc

2

4

14

Mất 4 lần người chơi gieo xúc xắc

3

5

13

Mất 5 lần người chơi gieo xúc xắc

4

6

12

Mất 6 lần người chơi gieo xúc xắc

5

7

11

Mất 7 lần người chơi gieo xúc xắc

6

8

10

Mất 8 lần người chơi gieo xúc xắc

7

9

9

Mất 9 lần người chơi gieo xúc xắc

8

10

8

Mất 10 lần người chơi gieo xúc xắc

9

11

7

Mất 11 lần người chơi gieo xúc xắc

10

12

6

Mất 12 lần người chơi gieo xúc xắc

11

13

5

Mất 13 lần người chơi gieo xúc xắc

12

14

4

Mất 14 lần người chơi gieo xúc xắc

13

15

3

Mất 15 lần người chơi gieo xúc xắc

14

16

2

Mất 16 lần người chơi gieo xúc xắc

15

17

1

Mất 17 lần người chơi gieo xúc xắc

 

-       Như vậy, thuê bao chơi tới đích sớm thì được điểm cao, kể từ lần thứ 4 đến lần thứ 10 càng cần nhiều lần gieo xúc xắc thì số điểm sẽ được ít hơn cho mỗi lần gieo xúc xắc thêm.


ví dụ:

Gieo lần 1 được Số: 5 (Tổng =5)

Gieo lần 2 được Số: 6 (Tổng=5+6=11)

Nếu: Gieo lần 3 được số: 4 (Tổng =5+6+4=15): Người chơi chỉ mất đúng 3 lượt gieo xúc xắc và đạt điểm tối đa 15 điểm 

Nếu: Gieo lần 3 được Số: 2 (Tổng=5+6+2=13): Người chơi chưa đạt đúng Tổng 15 sẽ tiếp tục Gieo tiếp, nếu Gieo lần 4 được Số 2 thì (Tổng =5+6+2+2=15 ) được14 điểm sau khi mất 4 lượt Gieo xúc xắc.

Nếu: Gieo lần 3 được Số:6 (Tổng =5+6+6=17): vượt qua con số 15 thì kết quả này được coi là không hợp lệ và không được tính vào điểm tổng, người chơi tiếp tục gieo xúc xắc.

Thuê bao đạt giải thưởng là thuê bao có số điểm cao nhất trong tháng.

+ Giải thưởng của kỳ sẽ được chương trình thông báo đến tập thuê bao thông qua tin nhắn và tại website của dịch vụ: http://xucxac.vietnamobile.com.vn. 

+ Mỗi ngày, mỗi khách hàng sẽ được chơi 1 lần và mỗi lần nhắn tối đa 17 tin nhắn Gieo Xúc xắc đến đầu số 977 để tham gia.

Tra cứu điểm: Soạn TC gửi 977 miễn phí

Kiểm tra dịch vụ: Soạn KTDV gửi 977 hoặc KT DV gửi 977 miễn phí

Để nhận được hướng dẫn: Soạn HD gửi 977 hoặc HDSD gửi 977 miễn phí

Để Hủy dịch vụ: Soạn HUY gửi 977 miễn phí