PHƯƠNG THỨC THAM GIA

TT

Tiêu chí

Quy định

Ghi chú

1

Kênh đăng ký và sử dụng dịch vụ

SMS qua đầu số tắt của dịch vụ 977

 

2

Hình thức tham gia

Soạn DK gửi 977 để đăng ký tham gia dịch vụ.

Miễn phí 01 ngày sử dụng cho lần đăng ký đầu tiên

3

Số lượng thực hiện gieo xúc sắc

Một ngày thuê bao nhận được gieo xúc xắc tối đa 17 lần /ngày.

Miễn phí 6 SMS gieo xúc xắc đầu tiên từ SMS thứ 7 tính phí 500 đông/ SMS

4

Điểm tối đa mỗi lần gieo xúc xắc

Mỗi lần gieo xúc xắc thuê bao nhận được một số ngẫu nhiên từ 1 đến 6 tương ứng với 6 mặt của con xúc sắc

 

5

Đểm cao nhất

Điểm cao nhất là 15 điểm nếu sau 3 lần gieo đã về đích (tới ô 15, là ô cuối cùng). Sau 4 lần về được đích được 14 điểm, sau 5 lần về được đích sẽ được 13 điểm ..vvv

 

6

Cước dịch vụ

3000 đ/ ngày

 

7

Hủy dịch vụ

Soạn HUY gửi 977

 

8

Tra cứu TOP thuê bao có số điểm cao nhất trong ngày

Soạn  TC gửi 977