THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH

Chu kỳ giải thưởng.

 • Chu kỳ giải thưởng là 1 lần/ Quý.
 • (Quý 1 tháng 1-2-3, quý 2 tháng 4-5-6, quý 3 tháng 7-8-9, quý 4 tháng 10-11-12)

Giải thưởng

 • Giả thưởng của chương trình là 1 chỉ vàng SJC 9999 (hoặc tiền mặt tương đương)

Nguyên tắc xét thưởng

 • Thuê bao trúng thưởng là người chơi có tổng số điểm tích lũy cao nhất trong quý đó tính từ 00h00:00 ngày 01 đến 23h59:00 ngày cuối cùng của quý. Nếu có từ 02 thuê bao trở lên có cùng số điểm thì sẽ xét thuê bao nào có thời gian đạt số điểm nhanh nhất.
 • Nếu người trúng thưởng và tất cả những người trúng thưởng tiếp theo trong danh sách dự phòng (02 người) bị tước giải thưởng hoặc không thể liên hệ được, giải thưởng ban tổ chức sẽ tiếp tục xác minh tiếp cho đến người thứ 3 hoặc tiếp tục xác minh đến người có số điểm tiếp theo và đủ điều kiện để trao thưởng.
 • Lưu ý:

Trong Thuê bao hủy đăng ký lại điểm sẽ được bảo lưu

 

LUẬT CHƠI VÀ PHƯƠNG THỨC TÍNH ĐIỂM

 • Có 15 Ô người chơi phải đi (từ Ô 1 đến đúng Ô 15)
 • Mỗi lần gieo xúc xắc hệ thống sẽ trả về số ngẫu nhiên từ 1 đến 6 tương ứng với 6 mặt của con xúc xắc.
 • Số ngẫu nhiên nhận được của 1 lần gieo xúc xắc là số Ô tương ứng người chơi đi

Cách tính số Ô người chơi đi để đến đúng Ô 15:
Kết quả nhận được của một lần gieo xúc xắc  chính là số Ô một lần người chơi đi:

 • Nếu kết quả gieo xúc xắc nhận được là 1 nghĩa là người chơi đi 1 Ô
 • Nếu kết quả gieo xúc xắc nhận được là 2 nghĩa là người chơi đi 2 Ô
 • Nếu kết quả gieo xúc xắc nhận được là 3 nghĩa là người chơi đi 3 Ô
 • Nếu kết quả gieo xúc xắc nhận được là 4 nghĩa là người chơi đi 4 Ô
 • Nếu kết quả gieo xúc xắc nhận được là 5 nghĩa là người chơi đi 5 Ô
 • Nếu kết quả gieo xúc xắc nhận được là 6 nghĩa là người chơi đi 6 Ô
 • Nếu theo kết quả gieo xúc xắc mà người chơi sẽ đi chưa đến Ô 15 thì người chơi tiếp tục gieo xúc xắc để đi tiếp
 • Nếu theo kết quả gieo xúc xắc mà người chơi đi sẽ vượt quá Ô 15 thì người chơi bỏ lượt gieo xúc xắc đó tiếp tục gieo xúc xắc để đi tiếp (Số lần gieo xúc xắc tối đa là 17 lần)

Đạt điểm: Người chơi đạt điểm nếu gieo xúc xắc (tối đa 17 lần) người chơi về được đúng Ô 15, tuy nhiên số điểm đạt được phụ thuộc vào số lần mà người chơi phải gieo xúc xắc (xem chi tiết bảng tính điểm trong 1 lần chơi)
Không đạt điểm: (thua cuộc ngày hôm đó) là khi người chơi không về được đúng Ô 15

Bảng tính điểm trong 1 lần chơi


STT

Số lần gieo

Số điểm đạt được/ ngày

Ghi chú

1

3

15

Đúng 3 lần Người chơi gieo xúc xắc

2

4

14

Mất 4 lần người chơi gieo xúc xắc

3

5

13

Mất 5 lần người chơi gieo xúc xắc

4

6

12

Mất 6 lần người chơi gieo xúc xắc

5

7

11

Mất 7 lần người chơi gieo xúc xắc

6

8

10

Mất 8 lần người chơi gieo xúc xắc

7

9

9

Mất 9 lần người chơi gieo xúc xắc

8

10

8

Mất 10 lần người chơi gieo xúc xắc

9

11

7

Mất 11 lần người chơi gieo xúc xắc

10

12

6

Mất 12 lần người chơi gieo xúc xắc

11

13

5

Mất 13 lần người chơi gieo xúc xắc

12

14

4

Mất 14 lần người chơi gieo xúc xắc

13

15

3

Mất 15 lần người chơi gieo xúc xắc

14

16

2

Mất 16 lần người chơi gieo xúc xắc

15

17

1

Mất 17 lần người chơi gieo xúc xắc

 • Như vậy, thuê bao chơi tới đích sớm thì được điểm cao, kể từ lần thứ 4 đến lần thứ 10 càng cần nhiều lần gieo xúc xắc thì số điểm sẽ được ít hơn cho mỗi lần gieo xúc xắc thêm.

 • CƯỚC PHÍ

      Miễn phí sử dụng dịch vụ trong 01 ngày đầu tiên cho tất cả các khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ lần đầu (kể từ ngày đăng  ký dịch vụ thành công đến hết 23:59:59 giây ngày hôm đó). Từ ngày thứ 02 sẽ thực hiện tính cước thuê bao theo gói dịch vụ tương ứng mà khách hàng đăng ký.

 • Cước thuê bao dịch vụ trừ vào tài khoản chính (đối với thuê bao trả trước) hoặc ghi vào hóa đơn cước hàng tháng (với thuê bao trả sau).
 • Đối với các thuê bao đã đăng ký thành công, các ngày tiếp theo dịch vụ sẽ tự động gia hạn cước thuê bao 3000đ/ ngày.